Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Publiczne znieważenie lub naruszenie nietykalności z powodów narodowościowych... (art. 257)

Art. 257

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

ROK liczba postępowań wszczetych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 242 251
2015 254 291
2014 262 229
2013 196 146
2012 98 104
2011 66 82
2010 43 135
2009 46 95
2008 53 50
2007 37 33
2006 39 35
2005 25 34
2004 18 22
2003 19 17
2002 14 17
2001 21 17
2000 25 16
1999 25 20
Powrót na górę strony