Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Zorganizowana grupa i związek przestępczy (art. 258)

Art. 258

§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

art. 258 par. 1 - 2
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 104 510
2015 96 591
2014 111 581
2013 94 662
2012 67 1170
2011 83 1145
2010 60 1311
2009 61 1279
2008 53 1272
2007 52 1145
2006 51 914
2005 43 868
2004 19 623
2003 23 468
2002 16 353
2001 27 195
2000 14 135
1999 16 184
Powrót na górę strony