Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Udaremnienie przeprowadzania legalnego zebrania, zgromadzenia, pochodu (art. 260)

Art. 260

Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie zebranie, zgromadzenie lub pochód rozprasza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 260

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1 0
2015 2 0
2014 2 0
2013 0 1
2012 2 4
2011 0 4
2010 3 4
2009 3 2
2008 4 4
2007 4 1
2006 1 3
2005 3 1
2004 3 0
2003 6 0
2002 2 1
2001 2 6
2000 3 4
1999 4 4
Powrót na górę strony
Polska Policja