Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Znieważenie zwłok ludzkich, ograbienie grobu (art. 262)

Art. 262

§ 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

art. 262 par. 1 - 2 
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 678 724
2015 796 1025
2014 937 1223
2013 1163 1515
2012 1205 1760
2011 1284 1625
2010 786 1086
2009 632 730
2008 802 1003
2007 1065 1918
2006 1028 1718
2005 1066 1281
2004 863 1362
2003 628 1091
2002 637 996
2001 658 1766
2000 640 1194
1999 517 871
Powrót na górę strony