Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Wyrób lub posiadanie broni palnej bez zezwolenia (art. 263)

Art. 263

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

art. 263 par. 1 - 4
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2143 1923
2015 2008 2025
2014 2149 2058
2013 2086 2137
2012 1770 1903
2011 1966 2049
2010 2160 2385
2009 2289 2496
2008 2336 2583
2007 2322 3058
2006 2396 3312
2005 2256 3502
2004 2131 3617
2003 2203 3743
2002 2295 3586
2001 2330 3621
2000 1958 2648
1999 1418 1810
Powrót na górę strony