Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Nielegalne przekroczenie granicy (art. 264)

Art. 264

§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (uchylony)

§ 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

art. 264 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 4 2
2015 3 19
2014 9 2
2013 4 36
2012 9 39
2011 6 48
2010 10 226
2009 34 82
2008 19 44
2007 34 144
2006 25 102
2005 47 176
2004 50 254
2003 42 311
2002 45 225
2001 53 290
2000 39 346
1999 64 229
Powrót na górę strony
Polska Policja