Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Umożliwienie lub ułatwienie innej osobie pobytu na terytorium RP (art. 264a)

Art. 264a

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

art. 264a
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3 1
2015 5 1
2014 4 5
2013 7 10
2012 10 1
2011 6 17
2010 9 9
2009 18 8
2008 2 2
2007 6 6
2006 9 9
2005 6 6
Powrót na górę strony
Polska Policja