Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Ujawnienie tajemnicy państwowej (art. 265)

Art. 265

§ 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ścisle tajne", podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

art. 265 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2 2
2015 2 4
2014 2 3
2013 5 4
2012 12 10
2011 14 9
2010 16 12
2009 16 3
2008 12 5
2007 14 4
2006 9 6
2005 6 11
2004 4 10
2003 0 5
2002 0 9
2001 1 9
2000 2 6
1999 1 12
Powrót na górę strony