Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Naruszenie tajemnicy korespondencji (art. 267)

Art. 267

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3.Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

art. 267 par. 1 - 4
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3401 2718
2015 3515 2452
2014 2868 1901
2013 2203 1655
2012 1657 1513
2011 1583 948
2010 1194 1102
2009 982 645
2008 694 505
2007 616 384
2006 538 370
2005 430 260
2004 378 248
2003 362 232
2002 294 215
2001 259 175
2000 249 240
1999 182 113
Powrót na górę strony