Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Udaremnienie lub utrudnienie korzystania z informacji (art. 268 i 268a)

Art. 268

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268a

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczna szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

art. 268 i 268 a
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 712 789
2015 759 579
2014 743 572
2013 765 589
2012 796 884
2011 885 629
2010 690 479
2009 555 1115
2008 366 249
2007 244 168
2006 201 136
2005 152 98
2004 105 89
2003 114 138
2002 89 167
2001 60 118
2000 66 48
1999 59 49
Powrót na górę strony