Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Niszczenie danych informatycznych (art. 269)

Art. 269

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

 

art. 269 par 1 - 2
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 11 6
2015 4 4
2014 10 6
2013 14 9
2012 9 5
2011 3 5
2010 7 0
2009 6 2
2008 6 2
2007 6 0
2006 3 4
2005 2 3
2004 12 0
2003 2 2
2002 6 12
2001 9 5
2000 7 5
1999 10 3
Powrót na górę strony