Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Sabotaż komputerowy (art. 269a)

Art. 269a

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

art. 269a
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 44 38
2015 52 38
2014 27 48
2013 37 34
2012 35 30
2011 38 30
2010 22 18
2009 34 243
2008 13 13
2007 11 11
2006 19 19
2005 1 1
Powrót na górę strony