Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (265-269b)

Wytwarzanie programu komputerowego do popełnienia przestępstwa (art. 269b)

Art. 269b 

§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1, sąd orzeka przepadek określonych w nim przedmiotów, a może orzec ich przepadek, jeżeli nie stanowiły własności sprawcy.

 

art. 269b
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 36 39
2015 58 44
2014 47 43
2013 42 28
2012 21 27
2011 38 29
2010 35 71
2009 23 18
2008 12 12
2007 4 4
2006 9 9
2005 6 6
Powrót na górę strony