Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Podrabianie dokumentów (art. 270)

Art. 270

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2 a. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 270 par. 1 - 3 
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 15129 28324
2015 16707 26988
2014 16652 30392
2013 17579 30331
2012 17148 29588
2011 15888 36025
2010 16427 35060
2009 17804 32770
2008 17340 30772
2007 18319 33801
2006 19217 36230
2005 19937 39870
2004 19358 43456
2003 20949 36381
2002 21092 38079
2001 23994 42629
2000 24390 39938
1999 23491 44545
Powrót na górę strony