Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy (art. 272)

Art. 272

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 272

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 695 859
2015 669 693
2014 786 960
2013 782 924
2012 762 1181
2011 764 1133
2010 894 1133
2009 1050 1667
2008 1078 2185
2007 1069 3140
2006 1259 2584
2005 1168 2168
2004 1192 2475
2003 1065 2213
2002 1045 2092
2001 1077 2234
2000 1107 2748
1999 1200 2760
Powrót na górę strony
Polska Policja