Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę (art. 273)

Art. 273

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 273 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 67 289
2015 79 319
2014 78 351
2013 70 194
2012 61 299
2011 84 315
2010 105 403
2009 67 464
2008 96 588
2007 132 605
2006 145 693
2005 204 1024
2004 81 559
2003 71 732
2002 67 566
2001 59 788
2000 57 596
1999 83 634
Powrót na górę strony
Polska Policja