Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Zbywanie dokumentu tożsamości (art. 274)

Art. 274

Kto zbywa własny lub cudzy dokument stwierdzający tożsamość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 274

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2 9
2015 4 19
2014 12 19
2013 10 19
2012 13 31
2011 29 36
2010 17 35
2009 13 67
2008 26 69
2007 25 114
2006 23 109
2005 56 157
2004 46 109
2003 50 129
2002 63 180
2001 49 150
2000 47 318
1999 52 111
Powrót na górę strony
Polska Policja