Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Posługiwanie się dokumentem innej osoby (art. 275)

Art. 275

§ 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.

art. 275 par. 1 - 2

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 10382 10004
2015 12574 11616
2014 14280 13316
2013 12415 12084
2012 12078 11896
2011 13423 13332
2010 16155 15770
2009 18854 18228
2008 20717 19729
2007 22698 22087
2006 27610 27322
2005 30777 30391
2004 33699 33350
2003 31024 33775
2002 31360 30315
2001 33231 32621
2000 34799 34251
1999 26449 26037
Powrót na górę strony
Polska Policja