Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (270-277)

Zniszczenie lub ukrycie dokumentu (art. 276)

Art. 276

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 276
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3570 4450
2015 3970 3666
2014 4507 3857
2013 4045 3488
2012 4062 5532
2011 4310 4655
2010 4508 4397
2009 5135 4971
2008 6046 5893
2007 8159 8502
2006 11105 11601
2005 12100 12776
2004 15779 17500
2003 12511 15609
2002 17467 19046
2001 16250 17425
2000 7406 9601
1999 2943 4258
Powrót na górę strony