Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Kradzież (art. 278)

Art. 278

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

 

art. 278 par. 1 - 5
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych 
2016 110094 114891
2015 128173 129576
2014 144149 152456
2013 182970 205485
2012 191795 220012
2011 197253 221025
2010 188873 212480
2009 182811 203480
2008 182711 202749
2007 183283 225114
2006 202888 248512
2005 232644 272066
2004 255418 274880
2003 261867 257435
2002 228202 232376
2001 231519 226642
2000 226372 217695
1999 183282 181588
Powrót na górę strony