Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Kradzież z włamaniem (art. 279)

Art. 279

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 279 par. 1 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych 
2016 74127 87775
2015 91288 102435
2014 99957 115875
2013 111575 132072
2012 120217 142797
2011 129448 151050
2010 134054 155593
2009 134612 151336
2008 124926 140293
2007 142543 161352
2006 181504 202275
2005 240540 263830
2004 288769 314549
2003 286029 344502
2002 325229 353557
2001 348013 378605
2000 390148 424516
1999 396442 431479
Powrót na górę strony
Polska Policja