Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Rozbój (art. 280)

Art. 280

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

art. 280 par. 1 - 2
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 5445 5647
2015 6605 5995
2014 7628 7673
2013 8804 12371
2012 10262 15483
2011 12101 16526
2010 13606 18145
2009 15740 19399
2008 16320 19899
2007 17872 21404
2006 23893 27823
2005 30245 34578
2004 34665 39392
2003 38056 42182
2002 34617 38648
2001 34709 39770
2000 37373 41893
1999 31720 35443
Powrót na górę strony