Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Wymuszenie rozbójnicze (art. 282)

Art. 282

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 282

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych 
2016 412 652
2015 647 662
2014 712 1110
2013 703 5972
2012 803 7879
2011 936 8502
2010 1086 7859
2009 1208 5875
2008 1160 5074
2007 1315 4871
2006 1591 5710
2005 1923 5803
2004 2268 7349
2003 2753 7602
2002 3111 7463
2001 3529 8654
2000 3980 10278
1999 3314 8178
Powrót na górę strony
Polska Policja