Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Przywłaszczenie (art. 284)

Art. 284

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

art. 284 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 33850 20903
2015 32918 18980
2014 25639 20392
2013 28494 25448
2012 25695 26327
2011 23986 21354
2010 22842 19924
2009 19900 18229
2008 17842 16981
2007 17126 16751
2006 18609 17781
2005 19494 20017
2004 20577 25875
2003 21886 27234
2002 21360 25077
2001 19421 21672
2000 15929 17413
1999 12132 9067
Powrót na górę strony