Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Podłączenie się do cudzego aparatu telefonicznego (art. 285)

Art. 285

§ 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

art. 285 par. 1
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych 
2016 86 61
2015 109 89
2014 105 504
2013 144 2656
2012 160 167
2011 169 188
2010 189 174
2009 151 325
2008 116 347
2007 134 498
2006 345 815
2005 536 1769
2004 832 1751
2003 522 2304
2002 498 450
2001 512 833
2000 532 641
1999 484 722
Powrót na górę strony
Polska Policja