Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Oszustwo komputerowe (art. 287)

Art. 287

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych 
2016 4103 4207
2015 4105 3282
2014 2567 2154
2013 1768 1573
2012 1285 1351
2011 1012 1364
2010 838 623
2009 673 978
2008 472 404
2007 322 492
2006 285 444
2005 326 568
2004 229 390
2003 219 168
2002 114 368
2001 59 171
2000 127 247
1999 52 164
Powrót na górę strony