Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Krótkotrwałe użycie pojazdu mechanicznego (art. 289)

Art. 289

§ 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia wolności.

§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2361 2649
2015 2549 2649
2014 2675 2914
2013 2988 3329
2012 3280 4127
2011 3591 4422
2010 3540 4720
2009 4305 5430
2008 4422 5439
2007 4695 5751
2006 5172 6606
2005 6811 8776
2004 8355 10963
2003 8224 12035
2002 9610 13657
2001 10386 15520
2000 12228 18792
1999 10127 21198
Powrót na górę strony
Polska Policja