Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Kradzież leśna (art. 290)

Art. 290

§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 638 425
2015 765 533
2014 1009 674
2013 1607 1294
2012 1866 1525
2011 2061 1618
2010 1507 1170
2009 1762 1375
2008 1888 1457
2007 1725 1401
2006 2200 1863
2005 2660 2176
2004 2693 2169
2003 2705 2124
2002 2566 1938
2001 2731 2234
2000 2645 2074
1999 2246 1918
Powrót na górę strony
Polska Policja