Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Paserstwo (art. 291)

Art. 291

§ 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2850 4820
2015 2960 5746
2014 3300 7769
2013 3590 8192
2012 3412 11643
2011 3664 12590
2010 3543 11450
2009 3075 11688
2008 3170 15732
2007 3734 16788
2006 4479 18834
2005 4365 17329
2004 3947 18206
2003 3568 16280
2002 3205 12305
2001 2955 13606
2000 2966 13097
1999 2130 10782

UWAGA: Zaprezentowane liczby zawierają w sobie także liczbę przestępstw 'paserstwo programu komputerowego' zawartego w art. 293.

Powrót na górę strony
Polska Policja