Przestępstwa przeciwko mieniu (278-295)

Paserstwo nieumyślne (art. 292)

Art. 292

§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 845 1368
2015 986 1347
2014 1026 1688
2013 1259 2144
2012 1134 2843
2011 1241 2891
2010 1249 2985
2009 1126 2876
2008 1028 2896
2007 1200 3188
2006 1417 3412
2005 1446 3396
2004 1195 3194
2003 898 2737
2002 882 2801
2001 962 2976
2000 1060 3354
1999 1051 3052
Powrót na górę strony
Polska Policja