Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Faworyzowanie niektórych wierzycieli (art. 302)

Art. 302

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

 

art. 302 par. 1 - 3
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 46 52
2015 61 43
2014 59 29
2013 51 73
2012 49 29
2011 35 28
2010 41 28
2009 34 17
2008 38 27
2007 60 87
2006 54 74
2005 67 146
2004 75 103
2003 80 89
2002 67 56
2001 50 56
2000 49 49
1999 31 19
Powrót na górę strony