Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309)

Lichwa (art. 304)

Art. 304

Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

art. 304
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 32 40
2015 30 158
2014 46 170
2013 43 21
2012 29 15
2011 21 13
2010 39 57
2009 23 6
2008 30 10
2007 31 15
2006 34 37
2005 32 45
2004 31 144
2003 25 88
2002 27 28
2001 19 21
2000 15 23
1999 16 23
Powrót na górę strony