Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Fałszowanie informacji w obrocie papierami wartościowymi (art. 311)

Art. 311

Kto, w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

art. 311
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 0 0
2015 0 0
2014 2 0
2013 2 0
2012 2 1
2011 1 0
2010 1 1
2009 1 0
2008 0 0
2007 3 1
2006 1 1
2005 0 1
2004 0 0
2003 0 1
2002 0 2
2001 0 0
2000 1 1
1999 Brak 1
Powrót na górę strony