Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Puszczenie w obieg fałszywego pieniądza lub papieru wartościowego otrzymanego jako prawdziwy (art. 312)

Art. 312

Kto puszcza w obieg podrobiony albo przerobiony pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument określony w art. 310 § 1, który sam otrzymał jako prawdziwy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

art. 312
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 175 139
2015 137 116
2014 72 36
2013 47 39
2012 41 24
2011 88 20
2010 227 35
2009 231 45
2008 221 70
2007 425 68
2006 2029 133
2005 2806 142
2004 2857 180
2003 2585 165
2002 5419 312
2001 12556 718
2000 12683 803
1999 13622 963
Powrót na górę strony