Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego (art. 313)

Art. 313

§ 1. Kto, w celu użycia lub puszczenia w obieg, podrabia albo przerabia urzędowy znak wartościowy albo ze znaku takiego usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto urzędowy znak wartościowy podrobiony, przerobiony albo z usuniętą oznaką umorzenia puszcza w obieg, nabywa lub go używa albo przechowuje w celu puszczenia w obieg.

 

art. 313 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 8 4
2015 6 38
2014 3 4
2013 4 10
2012 5 10
2011 10 12
2010 12 6
2009 12 18
2008 12 12
2007 18 19
2006 11 14
2005 9 30
2004 21 46
2003 10 18
2002 16 22
2001 10 10
2000 10 21
1999 9 8
Powrót na górę strony