Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Fałszowanie znaku urzędowego (art. 314)

Art. 314

Kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia albo przerabia znak urzędowy, mający stwierdzić upoważnienie lub wynik badania albo w obrocie publicznym używa przedmiotów opatrzonych takimi podrobionymi albo przerobionymi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 314 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2 3
2016 9 7
2014 2 3
2013 25 15
2012 10 10
2011 8 8
2010 9 9
2009 7 11
2008 18 54
2007 39 321
2006 40 46
2005 37 39
2004 45 52
2003 37 71
2002 28 28
2001 69 56
2000 76 12
1999 26 34
Powrót na górę strony