Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (310-316)

Fałszowanie narzędzi pomiarowych (art. 315)

Art. 315

§ 1. Kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.

 

art. 315 par. 1 - 2
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 16 24
2015 21 31
2014 16 32
2013 13 21
2012 36 32
2011 49 51
2010 99 101
2009 100 82
2008 56 72
2007 76 71
2006 77 117
2005 48 29
2004 17 13
2003 13 21
2002 13 15
2001 7 4
2000 11 12
1999 13 18
Powrót na górę strony