Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Spowodowanie katastrofy (art. 173)

Art. 173

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 65 40
2016 58 44
2015 52 37
2014 49 58
2013 68 50
2012 83 81
2011 86 53
2010 62 57
2009 62 53
2008 60 61
2007 72 59
2006 60 55
2005 46 42
2004 41 42
2003 38 31
2002 37 38
2001 55 47
2000 57 40
1999 49 37
Powrót na górę strony