Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174)

Art. 174

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Rok Liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 135 69
2016 120 70
2015 111 89
2014 191 123
2013 169 137
2012 176 148
2011 182 166
2010 165 158
2009 160 173
2008 240 248
2007 442 528
2006 590 566
2005 467 502
2004 354 375
2003 304 293
2002 276 218
2001 305 266
2000 254 254
1999 233 191
Powrót na górę strony