Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Wypadek komunikacyjny (art. 177)

Art. 177

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 22152 11905
2016 23411 12834
2015 22956 11799
2014 24300 12490
2013 24770 12577
2012 25053 13594
2011 26595 13380
2010 26590 13954
2009 29525 15794
2008 33089 17294
2007 32942 17285
2006 30695 16031
2005 33047 17427
2004 35436 18280
2003 34624 17527
2002 36102 18219
2001 37336 18317
2000 39238 19644
1999 40913 20285
Powrót na górę strony