Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (173-180)

Podejmowanie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwym (art. 180)

Art. 180

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 62 51
2016 87 68
2015 76 32
2014 27 24
2013 43 40
2012 57 56
2011 70 80
2010 57 68
2009 109 96
2008 78 93
2007 86 97
2006 97 103
2005 97 99
2004 92 101
2003 97 98
2002 105 95
2001 84 92
2000 97 99
1999 118 127
Powrót na górę strony