Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego (art. 184)

Art. 184

§ 1. Kto wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, gromadzi, składuje, przechowuje, posiada, wykorzystuje, posługuje się, usuwa, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego (art. 184)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 0 0 0 -
2016 3 1 1 100,0
2015 6 0 0 0,0
2014 3 0 0 -
2013 2 1 1 100,0
2012 1 0 0 -
2011 0 12 1 100,0
2010 1 1 1 100,0
2009 3 1 0 0,0
2008 2 1 0 0,0
2007 0 0 0 -
2006 1 0 0 -
2005 3 1 1 100,0
2004 1 0 0 -
2003 1 0 0 -
2002 1 2 2 100,0
2001 5 0 0 -
2000 6 1 0 0,0
1999 1 0 0 -
Powrót na górę strony