Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zaostrzona odpowiedzialność za skutkowe przestępstwa przeciwko środowisku (art. 185)

Art. 185

§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Zaostrzona odpowiedzialność za skutkowe przestępstwa przeciwko środowisku (art.185)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 0 0 0 -
2016 1 0 0 -
2015 0 0 0 -
2014 0 0 0 -
2013 0 0 0 -
2012 0 1 0 0,0
2011 1 0 0 -
2010 1 0 0 -
2009 0 2 2 100,0
2008 0 1 1 100,0
2007 0 0 0 -
2006 1 2 2 100,0
2005 0 1 1 100,0
2004 1 0 0 -
2003 0 0 0 -
2002 4 2 1 50,0
2001 3 3 2 66,7
2000 3 1 0 0,0
1999 0 1 0 0,0
Powrót na górę strony