Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Używanie urządzeń zabezpieczających środowisko (art. 186)

Art. 186

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Używanie urządzeń zabezpieczających środowisko (art.186)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %) Uwagi
2017 11 8 7 87,5  
2016 15 4 3 75,0  
2015 13 3 3 100,0  
2014 12 2 2 100,0  
2013 13 5 5 100,0  
2012 12 2 2 100,0  
2011 7 1 1 100,0  
2010 9 4 4 100,0  
2009 10 2 2 100,0  
2008 17 4 3 75,0  
2007 16 5 3 60,0  
2006 18 4 4 100,0  
2005 23 8 8 100,0  
2004 20 7 7 100,0  
2003 22 15 15 100,0  
2002 25 29 30 100,0 w tym jedno wykryte po podjęciu z lat ubiegłych
2001 36 39 40 100,0 w tym jedno wykryte po podjęciu z lat ubiegłych
2000 32 35 35 100,0  
1999 26 20 21 100,0 w tym jedno wykryte po podjęciu z lat ubiegłych
Powrót na górę strony