Przestępstwa przeciwko środowisku (181-188)

Zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu (art. 188)

Art. 188

Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu (art.188)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 4 1 1 100,0
2016 5 3 3 100,0
2015 10 3 1 33,3
2014 9 14 14 100,0
2013 11 5 5 100,0
2012 5 2 2 100,0
2011 9 10 10 100,0
2010 18 18 18 100,0
2009 9 14 14 100,0
2008 15 7 7 100,0
2007 23 19 19 100,0
2006 24 22 24 100,0
2005 32 50 50 100,0
2004 67 32 32 100,0
2003 18 13 13 100,0
2002 17 23 23 100,0
2001 39 36 35 97,2
2000 31 35 35 100,0
1999 24 16 16 100,0
Powrót na górę strony