Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art. 191a)

Data publikacji 06.04.2018

Art. 191a *

§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art. 191a) *

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 419 282 208 73,5
2016 347 250 166 66,4
2015 278 171 106 61,6
2014 202 141 97 68,8
2013 164 136 99 72,8
2012 139 128 104 81,0
2011   107 87 81,3
2010   11 10 90,9

* statystycznie wyróżniany od lipca 2010 r.

Powrót na górę strony