Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Groźba karalna (art. 190)

Art. 190

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego

 

Groźba karalna (art. 190)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 19 535 17 014 16 199 95,1
2016 20 372 17 268 16 201 93,8
2015 21 606 16 422 15 251 92,7
2014 23 638 19 644 18 258 92,9
2013 23 784 25 518 24 123 94,4
2012 23 357 30 073 28 915 96,0
2011 26 689 30 206 28 809 95,2
2010 27 103 29 874 28 490 95,3
2009 30 414 31 570 29 947 94,7
2008 31 702 31 233 29 411 94,0
2007 32 944 33 691 31 595 93,6
2006 37 588 35 035 32 601 92,9
2005 37 260 33 697 31 402 93,0
2004 29 067 34 769 32 483 93,2
2003 40 427 35 158 32 859 93,3
2002 40 701 35 948 33 684 93,6
2001 38 825 35 180 32 693 92,8
2000 36 343 32 685 30 261 92,5
1999 29 365 26 010 24 069 92,4

Art. 190 a

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istonie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inna osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 190 a par. 1 - 3 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 7 536 3 990
2015 6 703 3 243
2014 6 209 3 227
2013 5 327 2 925
2012 4 455 2 690

 

Powrót na górę strony