Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Naruszenie miru domowego (art. 193)

Art. 193

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Naruszenie miru domowego (art. 193)
rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 2 303 2 364 2 054 86,7
2016 2 338 2 431 2 122 87,3
2015 2 386 2 356 2 034 86,1
2014 2 385 2 583 2 295 88,6
2013 2 104 2 692 2 423 90,0
2012 1 991 2 582 2 371 92,0
2011 1 995 2 572 2 379 92,2
2010 2 104 2 808 2 613 92,8
2009 1 976 2 581 2 402 93,0
2008 1 979 2 755 2 608 94,4
2007 1 961 2 736 2 596 94,7
2006 2 105 2 980 2 832 95,0
2005 2 145 2 826 2 712 95,7
2004 1 968 2 790 2 655 94,8
2003 1 968 2 643 2 479 93,7
2002 1 782 2 596 2 466 94,9
2001 1 763 2 735 2 595 94,7
2000 1 739 2 617 2 488 95,0
1999 1 549 2 004 1 892 94,4
Powrót na górę strony