Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Handel ludźmi (art. 189a) - od 2012 r.

Art. 189a *

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 189a *

Handel ludźmi (art. 189a) - od 2012 r.
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %) Uwagi **
2017 27 83 80 96,4  
2016 31 9 7 77,8  
2015 30 105 105 100,0 w tym: 4 z uchylonego art. 253 par. 1 kk
2014 28 64 61 95,3  
2013 27 100 99 99,0 w tym: 1 z uchylonego art. 253 par. 1 kk
2012 26 61 60 98,4  

 

* Statystycznie art. 189a kk został wprowadzony od 1 stycznia 2012 r., wcześniejsze dane zob. art. 253 par. 1 kk

** Uwagi dotyczą przestępstw stwierdzonych.

Powrót na górę strony
Polska Policja