Przestępstwa przeciwko wolności (189-193)

Uporczywe nękanie i wykorzystanie wizerunku (art. 190a)

Art. 190a *

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istonie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inna osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Uporczywe nękanie i wykorzystanie wizerunku (art. 190a) *
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 8 078 4 204 2 853 67,7
2016 7 536 3 990 2 582 64,7
2015 6 703 3 243 2 075 63,7
2014 6 209 3 202 2 266 70,6
2013 5 327 2 925 2 104 71,7
2012 4 455 2 690 2 020 75,0

* statystycznie wyróżniany od 2012 r.

Powrót na górę strony